Gamzigradska banja dobila status banje

0

Uredbom o utvrđivanju područja banje na jučerašnjoj sednici Vlade Republike
Srbije područje Gamzigradske banje na teritoriji grada Zaječara proglašeno
je banjom.

Dobijanjem zvaničnog statusa banje Gamzigradska banja dobiće mogućnost da još
bolje iskoristi sve svoje potencijale kako na polju turizma, tako i u
oblasti zdravstvenih usluga po kojima je banja i do sada bila
prepoznatljiva. Uredba Vlade je stigla u pravo vreme, jer je Grad Zaječar
spreman da pruži podršku i ponudi zainteresovanim investitorima da ulažu
na prostoru Gamzigradske banje.

U ovo turističko mesto dolaze tokom cele godine umetnici, ali i ljudi iz
cele zemlje koji u Gamzigradskoj banji prepoznaju ne samo mesto za lečenje i
oporavak, već i mesto za odmor.

Za Gamzigradsku banju je karakteristično pet termalnih izvora temperature
32, 41 i 6°C i jedan izvor pitke vode temperature 17°C. Prva lečenja počinju
1890.god., a sprovodi ih profesor Lozanić, koji banju svrstava u
indiferentne hiperterme sa zemnoalkalnim vodama. Procvat je banja dostigla
1976. godine, kada je izgrađen i osnovan Zavod za prevenciju, lečenje i
rehabilitaciju bolesti perifernih krvnih sudova i vibracione bolesti,
jedinstven te vrste u Srbiji.

Uredba o utvrđivanju područja „Gamzigradska Banja“ stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“ Republike Srbije.

Podeli sa prijateljima

Leave A Reply

18 − 6 =